Sari la conținut

Amprentă ecologică

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Harta mondială ce reprezintă țările și amprenta lor ecologică, în raport cu media biocapacității mondiale (2007).

Amprenta ecologică măsoară cerințele omenirii față de natură, [1] [2] și anume mărimea resurselor naturale necesare pentru a susține economia și activitatea oamenilor. Aceasta urmărește și înregistrează cerințele prin intermediul unui sistem de contabilitate ecologică. Cu ajutorul acestui sistem se compară aria biologică productivă pe care oamenii o folosesc pentru consumul lor, cu zona productivă, din același punct de vedere, disponibilă într-o anumită regiune sau în lume, ( biocapacitatea este zona productivă care poate regenera resursele naturale necesare omului). Pe scurt, amprenta ecologică măsoară impactul uman asupra ecosistemului Pământului și indică dependența economiei umane față de capitalul natural .

Amprenta și biocapacitatea pot fi comparate la nivel individual, regional, național și global. Atât amprenta, cât și biocapacitatea se schimbă în fiecare an în funcție de numărul de persoane, consum per persoană, eficiența producției și productivitatea ecosistemelor. La nivel global, evaluările amprentei arată cât de mari sunt cerințele omului față de resursele naturale, în comparație cu resursele regenerabile ale planetei Pământ. Începând cu anul 2003, Organizația Internațională Global Footprint Network calculează amprenta ecologică în baza datelor statistice ale ONU(cunoscute sub numele de National Footprint Accounts), pentru întreaga lume și pentru peste 200 de țări în parte. În fiecare an, calculele sunt actualizate cu cele mai recente date statistice. Perioadele de timp sunt recalculate la fiecare actualizare, întrucât statisticile ONU schimbă și seturile de date istorice. După cum este reprezentat în Lin și colab. (2018), în ciuda actualizărilor de date, tendințele din aceste perioade pentru țările lumii în general au rămas constante. De asemenea, în urma studiului recent realizat de către Ministerul Mediului din Elveția, tendințele elvețienilor pentru perioada studiată (1996-2015) sunt egale cu 1-4% la sută. [3] Global Footprint Network estimează că, începând cu 2014, omenirea folosește de 1,7 ori mai mult capitalul natural, decât resursele naturale ar putea să se regenereze. [4] [5] [6] Acest fapt demonstrează că echivalentul amprentei ecologice al omenirii depășește de 1,7 dimensiunea Pământului.

Analiza amprentei ecologice este utilizată pe scară largă în toată lumea, în sprijinul evaluărilor de sustenabilitate . [7] Aceasta permite oamenilor să măsoare și să gestioneze utilizarea resurselor în toate sectoarele economice și să exploreze durabilitatea stilurilor de viață individuale, a bunurilor și serviciilor, organizațiilor, sectoarelor industriei, cartierelor, orașelor, regiunilor și națiunilor. [8] Începând cu anul 2006, a apărut o primă serie de standarde de amprentă ecologică care prezintă amănunțit atât procedurile de comunicare cât și de calcul al amprentei ecologice. Cea mai recentă versiune sunt standardele care au fost actualizate în 2009. [9]

Măsurarea și metodologia amprentei

[modificare | modificare sursă]
Resursele naturale ale Pământului sunt epuizabile și sunt nedurabile față de cerințele actuale ale activităților umane.

Pentru anul 2014, Global Footprint Network a estimat indicele amprentei ecologice a omenirii ca fiind egal cu masa a 1,7 planete asemănătoare Pământului ca dimensiune. Aceasta înseamnă că, potrivit calculelor lor, cerințele omenirii față de resursele naturale ale planetei depășeau de 1,7 ori capacitatea de regenerare a ecosistemelor planetei. [5] [6]

Amprentele ecologice pot fi calculate pe orice scară: pentru o activitate, o persoană, o comunitate, un oraș, o regiune, o națiune sau pentru omenirea în ansamblu. Datorită concentrării populației, orașele au amprente ecologice mari și au devenit epicentrul reducerii amprentei. [10]

Contabilizarea amprentei ecologice la nivel național este descrisă pe pagina web a Organizației Internaționale Global Footprint Network [11] sau mai detaliat în lucrări academice, inclusiv Borucke și altele. [12]

Comitetul Național de Revizuire a Conturilor a publicat, de asemenea, o agendă de cercetare cu privire la modul de îmbunătățire a conturilor. [13]

Generalități

[modificare | modificare sursă]

Prima lucrare academică despre amprentele ecologice a fost publicată de William Rees în anul 1992. [14] Concepttele de amprentă ecologică și metodă de calcul au fost dezvoltate ca dizertație de doctorat a lui Mathis Wackernagel, sub supravegherea lui Rees la Universitatea din Columbia Britanică din Vancouver, Canada, în perioada anilor 1990-1994. Inițial, Wackernagel și Rees au numit acest concept „capacitate de transport adecvată”. [15] Pentru a face această idee mai ușor înțeleasă, Rees a propus termenul de „amprentă ecologică”, inspirat de un informatician care a lăudat „amprenta mică de pe ecran” a noului său calculator. [16] La începutul anului 1996, Wackernagel și Rees au publicat cartea Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth cu ilustrații de Phil Testemale. [17]

Indicele amprentei la sfârșitul unui sondaj sunt clasificate după carbon, produse alimentare, locuințe, bunuri și servicii, precum și după indicele amprentei mai multor planete asemănătoare Pământului luate împreună, necesare pentru a menține populația lumii la nivelul necesar de consum. O astfel de abordare poate fi aplicată și unei activități precum fabricarea unui produs sau conducerea unei mașini. Această contabilizare a resurselor este similară cu evaluarea ciclului de viață în care consumul de energie, biomasă (alimente, fibre), materiale de construcție, apă și alte resurse sunt transformate într-o măsură normalizată a suprafeței de teren numită hectare globale (gha).

Contabilizarea Amprentei Ecologice se concentrează pe resursele biologice. Mai mult decât resursele neregenerabile, cum ar fi petrolul sau mineralele, resursele biologice sunt cele mai limitante materiale pentru satisfacerea intereselor omului. De exemplu, deși cantitatea de combustibil fosil în subteran este limitată, capacitatea biosferei este și mai limitată când aceasta se confruntă cu CO2 emis în timpul arderii. Această abilitate este una dintre practicile concurente ale biocapacității planetei. În același mod, procesul de extragere a mineralelor din litosferă și concentrarea acestora este limitat de cantitatea de energie disponibilă. Factorii care influențează capacitatea ecosistemelor de regenerare a biomasei sunt: accesul la apă, clima, fertilitatea solului, energia solară, tehnologia și practicile de management. Această capacitate de regenerare, determinată de fotosinteză, se numește biocapacitate .

Amprenta ecologică (EF) pe cap de locuitor sau analiza amprentei ecologice (EFA) este un mod de a compara consumul și stilurile de viață și de a verifica acest lucru în raport cu biocapacitatea - capacitatea naturii de a asigura aceste resurse de consum. Acest instrument poate informa politicile examinând în ce măsură o națiune folosește mai mult (sau mai puțin) decât este disponibil pe teritoriul său, sau în ce măsură stilul de viață al națiunii ar fi reproductibil la nivel mondial. Amprenta poate fi, de asemenea, un instrument util pentru educarea oamenilor în ceea ce privește capacitatea de transport și supraconsum, cu scopul de a modifica comportamentul personal. Amprentele ecologice pot fi utilizate pentru a susține ideea că multe stiluri de viață actuale nu sunt sustenabile. O astfel de comparație globală arată în mod clar inegalitățile utilizării resurselor pe această planetă, la începutul secolului al XXI-lea.

În 2007, suprafața biologică productivă medie per persoană, la nivel mondial a fost de aproximativ 1,8 hectare globale (gha) pe cap de locuitor. Amprenta din spațiul american pe cap de locuitor a fost de 9,0 gha, iar cea din Elveția de 5,6 gha, în timp ce amprenta din China a fost de 1,8 gha. [18] [19] WWF susține că amprenta umană a depășit biocapacitatea (disponibilitatea de resurse naturale) a planetei cu 20%. [20] Wackernagel și Rees au estimat inițial că capacitatea biologică disponibilă pentru cele 6 miliarde de oameni de pe Pământ la acea vreme era de aproximativ 1,3 hectare de persoană, fiind un număr mai mic decât 1,8 hectare globale publicate în anul 2006, deoarece studiile inițiale nu foloseau hectare globale și nici nu includeau zone marine bioproductive . [17]

O serie de ONG-uri oferă calculatoare de amprentă ecologică (vedeți Footprint Calculator, mai jos).

Tendințe globale în amprenta ecologică a omenirii

[modificare | modificare sursă]

Conform ediției din 2018 a National Footprint Accounts, amprenta ecologică totală a omenirii prezintă o tendință în creștere începând cu anul 1961, crescând în medie cu 2,1% în fiecare an (SD = 1,9). [5] Amprenta ecologică a omenirii a fost de 7 miliarde de gha în anul 1961 și a crescut la 20,6 miliarde de gha în 2014 . În 2014, amprenta ecologică medie mondială a fost de 2,8 hectare globale per persoană. Amprenta care se răspândește cel mai repede pe glob este cea de carbon - parte a amprentei ecologice, ce reprezintă în prezent aproximativ 60% din amprenta ecologică totală a omenirii.

Biocapacitatea Pământului nu crește odată cu amprenta ecologică. Creșterea biocapacității a fost în medie de numai 0,5% pe an (SD = 0,7). [5] Din cauza intensificării agricole, biocapacitatea era de 9,6 miliarde de gha în anul 1961 și a crescut până la 12,2 miliarde de gha în 2016.

Prin urmare, Pământul se află într-o depășire ecologică (unde oamenii folosesc mai multe resurse și generează deșeuri într-un ritm în care ecosistemul nu le poate regenera) încă din anii '70. [5] În 2018, data de 1 august a fost desemnată drept Ziua Datoriei Eco, ziua în care oamenii au utilizat mai multe resurse naturale decât planeta poate regenera într-un an. [21] Acum, peste 85% din populația Pământului trăiește în țări cu deficit ecologic. [22] Aceasta înseamnă că amprenta lor ecologică pentru consum depășește biocapacitatea țării respective.

Cercetări realizate în Regatul Unit

[modificare | modificare sursă]

Amprenta ecologică medie în Regatului Unit este de 5,45 hectare globale pe cap de locuitor (gha), cu variații între regiunile cuprinse între 4,80 gha (Țara Galilor) și 5,56 gha (Estul Angliei). [19]

Recent au fost realizate două studii, care au examinat comunitățile mici cu impact relativ redus. O dezvoltare a 96 de locuințe cu venituri mixte din sudul Londrei, cunoscută sub denumirea de BedZED, a fost proiectată de Bill Dunster Architects și consultanții de sustenabilitate BioRegional pentru Peabody Trust . Deși populată de cumpărători primari de case, BedZED s-a dovedit a avea o amprentă de 3,20 gha datorită producției de energie regenerabilă la fața locului, arhitecturii eficiente din punct de vedere energetic și a unui program amplu în ceea ce privește un stil de viață eco, care a fost implementat în primul club de service auto din Londra. Raportul nu a măsurat amprenta suplimentară a celor 15.000 de clienți care au apelat la serviciile BedZED de la finalizarea sa în 2002. Findhorn Ecovillage, o comunitate cu intenție rurală din Moray, Scoția, a avut o amprentă totală de 2,56 gha, incluzând atât numeroșii oaspeți, cât și vizitatorii care călătoresc în comunitate pentru a urma cursuri rezidențiale acolo sau în campusul din apropierea Cluny Hill College. Cu toate acestea, rezidenții înșiși au o amprentă de 2,71 gha, puțin peste jumătatea mediei naționale a Regatului Unit și una dintre cele mai mici amprente ecologice ale oricărei comunități măsurate până acum în lumea industrializată. [23] [24] S-a descoperit faptul că Ferma Keveral, o comunitate de agricultură ecologică din Cornwall, are o amprentă de 2,4 gha, dar cu diferențe substanțiale în amprentele între membrii comunității. [25]

Amprenta ecologică la nivel individual

[modificare | modificare sursă]

În urma studiului realizat în anul 2012, asupra consumatorilor „eco” și cei „non-eco” (în care se presupunea că persoanele ,,eco" au un impact ecologic pozitiv mai mic decât cele „non-eco”), s-a ajuns la concluzia că „cercetarea nu a găsit nicio diferență semnificativă între amprentele de carbon a consumatorilor eco și non-eco". [26] [27] Un studiu efectuat în anul 2013 a ajuns la aceeași concluzie. [28] [29]

Un studiu realizat în 2017 publicat în Environmental Research Letters a susținut că cel mai eficient mod în care oamenii își pot reduce propria amprentă de carbon este ca aceștia să aibă mai puțini copii, să renunțe la automobile, la călătoriile pe cale aeriană și să adopte diete bazate pe plante. [30] World Scientists' Warning to Humanity 2017: O a doua remarcă, co-semnată de peste 15.000 de oameni de știință din lume, îndeamnă oamenii să-și „reexamineze și să-și schimbe comportamentul personal, inclusiv limitarea reproducerii noilor indivizi (în mod ideal, cel mult la nivel de înlocuire) și diminuarea drastică a consumului pe cap de locuitor de combustibili fosili, carne și alte resurse. " [31] Potrivit unui studiu din anul 2018, publicat în revista americană Science, excluderea din alimentație a produselor de origine animală, inclusiv a cărnii și a produselor lactate, este cel mai eficient mod prin care oamenii își pot reduce impactul ecologic global negativ asupra Pământului, însemnând „nu doar limitarea gazelor cu efect de seră, ci și acidificarea globală, eutrofizarea, utilizarea terenurilor sau a apei". [32]

Recenzii și critici

[modificare | modificare sursă]

Prima critică a fost publicată de van den Bergh și Verbruggen în anul 1999, care a fost actualizată în 2014. O altă critică a fost publicată în anul 2008. [33] În iunie 2008 a fost publicată o analiză mai amănunțită comandată de Direcția Generală Mediu a Comisiei Europene. În urma acestei analize, s-a constatat că amprenta ecologică este "un indicator util pentru evaluarea progresului în strategia de resurse a UE", autorii au remarcat că analiza amprentei ecologice a fost unică "în capacitatea sa de a relaționa utilizarea resurselor cu conceptul de capacitate de transport". În urma analizei s-a constatat că erau necesare îmbunătățiri suplimentare asupra calității datelor, metodologiilor și ipotezelor. [34]

O critică recentă a conceptului se datorează lui Blomqvist și colab, 2013a, [35] cu o replică din partea lui Rees și Wackernagel, 2013, [36] și a unei replici a lui Blomqvist și colab, 2013b. [37]

O critică adițională se datorează lui Giampietro și Saltelli (2014a), [38] cu o replică din partea lui Goldfinger și colab, 2014, [39] o replică de Giampietro și Saltelli (2014a), [40] și comentarii suplimentare ale lui van den Bergh și Grazi (2015). [41]

Mai multe țări s-au angajat în colaborări de cercetare pentru a testa validitatea acestei metode, acestea fiind: Elveția, Germania, Emiratele Arabe Unite și Belgia. [42]

Grazi și colab. (2007) au efectuat o comparație sistematică dintre metoda amprentei ecologice și analiza bunăstării spațiale care include factori externi ai mediului, efecte de aglomerare și avantaje comerciale. [43] S-a constatat că cele două metode pot duce la clasificarea distinctă și chiar opusă a unor tipare spațiale diferite de activitate economică. Totuși, acest lucru nu ar trebui să fie surprinzător, deoarece cele două metode abordează diferite întrebări de cercetare.

Newman (2006) a susținut teoria la baza căreia se află ideea înclinării anti-urbane a conceptului de amprentă ecologică, deoarece conceptul nu ia în considerare oportunitățile create de creșterea urbană. [44] Calcularea indicelui amprentei ecologice pentru zone dens populate, cum ar fi un oraș sau o țară mică cu o populație relativ mare - de ex. New York și, respectiv, Singapore - pot duce la percepția acestor populații ca fiind „parazite”. Acest lucru se datorează faptului că aceste comunități au o biocapacitate intrinsecă mică și, în schimb, trebuie să se bazeze pe zonele interioare mari ale țării. Criticii susțin că aceasta este o caracterizare dubioasă, deoarece fermierii rurali dotați cu utilaje agricole din țările dezvoltate pot consuma cu ușurință mai multe resurse decât locuitorii urbani, din cauza cerințelor de transport și a indisponibilității economiilor de scară . Mai mult, astfel de concluzii morale par a fi un argument pentru autarhie. Unii însă văd în esență acest fapt, susținând că Amprenta neagă avantajele comerțului. Prin urmare, criticii susțin că Amprenta poate fi aplicată doar la nivel global. [45]

Această metodă pare să compenseze înlocuirea ecosistemelor originale cu monoculturile agricole cu o productivitate înaltă, prin alocarea unei astfel de biocapacități mai mari acestor regiuni. De exemplu, înlocuirea pădurilor vechi sau a pădurilor tropicale cu păduri sau plantații de monocultură poate îmbunătăți amprenta ecologică. În mod similar, dacă randamentul agriculturii ecologice ar fi fost mai mic decât cel al metodelor convenționale, acest lucru ar putea duce la prima „penalizare” cu o amprentă ecologică mai mare. [46] Desigur, această perspectivă, deși este valabilă, provine din ideea de a folosi amprenta ca singura măsură. Dacă utilizarea de amprente ecologice este completată cu alți indicatori, precum unul pentru biodiversitate, problema ar putea fi rezolvată. Într-adevăr, raportul Living Planet al WWF completează calculele bienale ale amprentei cu indicele biodiversității Living Planet. Manfred Lenzen și Shauna Murray au creat o amprentă ecologică modificată care ține cont de biodiversitate pentru utilizarea în Australia. [47]

Deși modelul de amprentă ecologică anterioară anului 2008 trata energia nucleară în aceeași manieră ca energia termică pe baza arderii cărbunelui, [48] efectele reale asupra lumii ale celor două sunt radical diferite. Analiza ciclului de viață efectuată în cadrul centralei nucleare Torness si centralei nucleare suedeze Forsmark, a estimat indicile cantității emisiilor de dioxid de carbon care a fost egală cu 5,05 g / kW⋅h în 2002 pentru cea dintâi și cu 3,10 g / kW⋅h pentru cea din urmă. [49] Indicile cantității estimat anterior se compară cu 11 g / kW⋅h pentru energia hidroelectrică, 950 g / kW⋅h pentru cărbune, 900 g / kW⋅h pentru petrol și 600 g / kW⋅h pentru producerea gazelor naturale în Statele Unite în 1999 [50] Cu toate acestea, cifrele înregistrate de Mark Hertsgaard arată că, din cauza întârzierilor în construirea centralelor nucleare și a costurilor implicate, investițiile pentru eficiența energetică și a energiei regenerabile rambursează de șapte ori rentabilitatea investițiilor în energia nucleară. [51]

Studiul Vattenfall a constatat că Nuclear, Hydro și Wind au emisii cu efect de seră mult mai puține decât alte surse reprezentate.
Studiul Vattenfall a constatat că Nuclear, Hydro și Wind au emisii cu efect de seră mult mai puține decât alte surse reprezentate.

Sursa de alimentare electrică din Suedia, Vattenfall , a efectuat un studiu privind emisiile de gaze cu efect de seră ale ciclului de viață complet ale surselor de energie pe care le folosește pentru a produce energie electrică, și anume: nucleare, hidrologice, cărbune, gaze, celule solare, turbă și eoliană. Rezultatul net al studiului a arătat că energia nucleară a produs 3,3 grame de dioxid de carbon pe kW⋅h de putere produsă. Acest lucru se compară cu 400 pentru gaz natural și 700 pentru cărbune (conform acestui studiu). De asemenea, studiul a stabilit că energia nucleară produce cea mai mică cantitate de CO 2 din oricare dintre sursele lor de electricitate. [52]

Există argumente că problemele deșeurilor nucleare nu se compară nici pe departe cu problemele deșeurilor de combustibili fosili. [53] [54] Într-un articol publicat de BBC în 2004 este menționat: „Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că anual 3 milioane de oameni mor la nivel mondial din cauza poluării atmosferice, provocate de utilizarea vehiculelor și a emisiilor industriale, iar 1,6 milioane - din cauza poluării încăperilor în urma utilizării combustibililor solizi.” [55] Numai în SUA, deșeurile de combustibili fosili ucid 20.000 de oameni în fiecare an. [56] O centrală de cărbune emană de 100 de ori mai multă radiație decât o centrală nucleară cu aceeași putere. [57] Se estimează că, în 1982, pe teritoriul Statelor Unite arderea cărbunelui a emanat de 155 de ori mai multă radioactivitate în atmosferă decât în urma accidentului de la Three Mile Island . [58] În plus, deșeurile de combustibili fosili provoacă încălzirea globală, ceea ce duce la creșterea deceselor în urma uraganelor, inundațiilor și a altor fenomene meteorologice. Asociația Nucleară Mondială compară decesele cauzate de accidente în dependență de forma de producere a energiei. Conform comparației lor, decesele per TW-an de energie electrică produsă (în Marea Britanie și SUA) din 1970 până în 1992 sunt cotate cu 885 pentru hidroenergetică, 342 pentru cărbune, 85 pentru gaz natural și 8 pentru energie nucleară. [59]

Raportul Guvernului Australiei de Vest privind starea mediului reflectă indicele amprentei ecologice pentru populația Australiei de Vest, care era de șapte ori mai mare decât amprenta medie per persoană pe planetă în 2007, în total aproximativ 15 hectare. [60]

Amprenta după țară

[modificare | modificare sursă]
Amprenta ecologică pentru diferite țări în comparație cu indicele lor de dezvoltare umană .

Amprenta ecologică medie mondială în 2013 a fost de 2,8 hectare globale per persoană. [5] Media pe țară variază de la 10 la 1 hectare globale per persoană. Există, de asemenea, o variație mare în cadrul țărilor, care depinde de stilul de viață individual și de posibilitățile economice. [61]

Amprenta de GES (gaze cu efecte de seră) sau amprenta de carbon sunt o componentă a amprentei ecologice. Adesea, atunci când este raportată doar amprenta de carbon, aceasta este exprimată în greutate CO2 (sau CO2e, care reprezintă potențialul de încălzire a GES), dar poate fi exprimată și în zone terestre, precum amprente ecologice. Ambele pot fi aplicate produselor, persoanelor sau societăților întregi. [62]

...fiecărui locuitor îi revine în medie 2,7 hectare globale de amprentă ecologică, deși sunt doar 2,1 hectare globale de pamânt și apă bioproductivă per cap locuitor pe Pământ. Aceasta înseamnă că omenirea deja a depășit biocapacitatea globală cu 30% și la momentul de față oamenii trăiesc nesustenabil, epuizând rezervele de capital natural.

Începând cu anii 1950, a fost propusă o nouă epocă geologică numită Antropocen pentru a distinge perioada cu impact major a oamenilor asupra ecosistemelor. [63]

 1. ^ Wackernagel, Mathis; Lin, David; Evans, Mikel; Hanscom, Laurel; Raven, Peter (). „Defying the Footprint Oracle: Implications of Country Resource Trends”. Sustainability (în engleză). 11 (7): 2164. doi:10.3390/su11072164. 
 2. ^ Yasin, Iftikhar; Ahmad, Nawaz; Chaudhary, M. Aslam (). „Catechizing the Environmental-Impression of Urbanization, Financial Development, and Political Institutions: A Circumstance of Ecological Footprints in 110 Developed and Less-Developed Countries”. Social Indicators Research (în engleză). doi:10.1007/s11205-019-02163-3. ISSN 0303-8300. 
 3. ^ Environmental Footprints of Switzerland. Federal Office for the Environment. . p. 87. 
 4. ^ „Data Sources”. Global Footprint Network. . Accesat în . 
 5. ^ a b c d e f Lin, D; Hanscom, L; Murthy, A; Galli, A; Evans, M; Neill, E; Mancini, MS; Martindill, J; Medouar, F-Z; Huang, S; Wackernagel, M. (2018). "Ecological Footprint Accounting for Countries: Updates and Results of the National Footprint Accounts, 2012–2018". Resources. 7(3): 58. https://doi.org/10.3390/resources7030058
 6. ^ a b „Open Data Platform”. data.footprintnetwork.org. Accesat în . 
 7. ^ Lyndhurst, Brook (iunie 2003). „London's Ecological Footprint A review” (PDF). Mayor of London. Greater London Authority (commissioned by GLA Economics). 
 8. ^ Global Footprint Network "Ecological Footprint: Overview." Retrieved on April 16, 2017.
 9. ^ Global Footprint Network. „Ecological Footprint Standards 2009”. Global Footprint Network. Accesat în . 
 10. ^ Tyszczuk, Renata. „Most poignantly... cities in the Anthropocene will remain the 'ground zero'. The Cambridge Journal of Architecture. 
 11. ^ „Methodology and Data”. Global Footprint Network. Accesat în . 
 12. ^ Borucke, M; Moore, D; Cranston, G; Gracey, K; Lazarus, E; Morales, J.C.; Wackernagel, M. (). „Accounting for demand and supply of the biosphere's regenerative capacity: The National Footprint Accounts' underlying methodology and framework”. Ecological Indicators. 24: 518–533. doi:10.1016/j.ecolind.2012.08.005. 
 13. ^ A Research Agenda for Improving National Ecological Footprint Accounts Retrieved: 2007-11-11 Arhivat în , la Wayback Machine.
 14. ^ Rees, William E. (octombrie 1992). „Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out”. Environment & Urbanization. 4 (2): 121–130. doi:10.1177/095624789200400212. 
 15. ^ Wackernagel, Mathis, 1991. "Land Use: Measuring a Community's Appropriated Carrying Capacity as an Indicator for Sustainability"; and "Using Appropriated Carrying Capacity as an Indicator, Measuring the Sustainability of a Community." Report I & II to the UBC Task Force on Healthy and Sustainable Communities, Vancouver.
 16. ^ William Safire, On Language: Footprint, New York Times Magazine, February 17, 2008
 17. ^ a b Wackernagel, Mathis & Rees, William (1996)"Our Ecological Footprint" (New Society Press)
 18. ^ [1] or Arhivat în , la Wayback Machine. Living Planet Report 2008 outlines scenarios for humanity's future. Global Footprint Network. Retrieved: 2009-02-15
 19. ^ a b Chambers, N. et al. (2004) Scotland’s Footprint. Best Foot Forward. ISBN: 0-9546042-0-2.
 20. ^ Global ecosystems 'face collapse' BBC News. Retrieved: 2007-05-18.
 21. ^ „Earth Overshoot Day”. 
 22. ^ „Ecological Footprint”. 
 23. ^ Findhorn eco-footprint is ‘world’s smallest’ Arhivat în , la Wayback Machine. Sunday Herald, August 11, 2008. "A new expert study says the multinational community's ecological footprint is half the UK average. This means Findhorn uses 50% fewer resources and creates 50% less waste than normal."
 24. ^ Tinsley, S. and George, H. (2006) Ecological Footprint of the Findhorn Foundation and Community. Moray. Sustainable Development Research Centre, UHI Millennium Institute.
 25. ^ Radical Routes (2006) How to work out your Ecological Footprint. Leeds. Radical Routes Ltd. Available to order or download on the Radical Routes web site
 26. ^ Alden Wicker (). „Conscious consumerism is a lie. Here's a better way to help save the world”. Quartz. Accesat în . A 2012 study compared footprints of “green” consumers who try to make eco-friendly choices to the footprints of regular consumers. And they found no meaningful difference between the two. 
 27. ^ Csutora, M. „The ecological footprint of green and brown consumers. Introducing the behaviour-impact-gap (BIG) problem” (PDF). European Round Table on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) 2012. 15th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production. Arhivat din original (PDF) la . Accesat în . The research found no significant difference between the carbon footprints of green and brown consumers suggesting that individual environmental behaviour does not always modify consumption patterns significantly. 
 28. ^ David Roberts (). „Wealthier people produce more carbon pollution — even the "green" ones”. Vox. Accesat în . Environmental identity will lead to some relatively low-impact (high-signaling) pro-environmental behaviors, but it rarely drives serious reductions in the biggest sources of lifestyle emissions. Environmental self-identification rises with income, but so do emissions. (A 2012 study and a 2013 study, both based on a survey in Hungary, found roughly the same thing.) 
 29. ^ Tabi, Andrea (). „Does pro-environmental behaviour affect carbon emissions?”. Energy Policy. 63: 972–981. doi:10.1016/j.enpol.2013.08.049. no significant difference is found between the impacts of environmentally aware and environmentally unaware consumers, i.e. both ‘Brown’ and ‘Supergreen’ consumers consume approximately the same amount of energy and produce approximately the same amount of carbon emissions 
 30. ^ Perkins, Sid (). „The best way to reduce your carbon footprint is one the government isn't telling you about”. Science. Accesat în . 
 31. ^ Ripple, William J.; et al. (), „World Scientists' Warning to Humanity: A Second Notice” (PDF), BioScience, 67 (12), pp. 1026–1028, doi:10.1093/biosci/bix125, arhivat din original (PDF) la , accesat în  
 32. ^ Carrington, Damian (). „Avoiding meat and dairy is 'single biggest way' to reduce your impact on Earth”. The Guardian. Accesat în . 
 33. ^ Fiala, N. (). „Measuring sustainability: Why the ecological footprint is bad economics and bad environmental science”. Ecological Economics. 67 (4): 519–525. doi:10.1016/j.ecolecon.2008.07.023. 
 34. ^ Analysis of the potential of the Ecological Footprint and related assessment tools for use in the EU’s Thematic Strategy on the Sustainable Use of Natural Resources is available at: http://ec.europa.eu/environment/natres/studies.htm
 35. ^ Blomqvist, L.; Brook, B.W.; Ellis, E.C.; Kareiva, P.M.; Nordhaus, T.; Shellenberger, M. (). „Does the shoe fit? Real versus imagined ecological footprints”. PLoS Biology. 11 (11): e1001700. doi:10.1371/journal.pbio.1001700. PMC 3818165Accesibil gratuit. PMID 24223517. 
 36. ^ Rees, W.E.; Wackernagel, M. (). „The Shoe Fits, but the Footprint is Largerthan Earth”. PLoS Biology. 11 (11): e1001701. doi:10.1371/journal.pbio.1001701. PMC 3818166Accesibil gratuit. PMID 24223518. 
 37. ^ Blomqvist, L.; Brook, B.W.; Ellis, E.C.; Kareiva, P.M.; Nordhaus, T.; et al. (). „The ecological footprint remains a misleading metric of global sustainability”. PLoS Biology. 11 (11): e1001702. doi:10.1371/journal.pbio.1001702. PMC 3818167Accesibil gratuit. PMID 24223519. 
 38. ^ Giampietro, M. Saltelli A. (2014a): Footprint to nowhere, Ecological Indicators 46: 610–621.
 39. ^ Goldfinger; Wackernagel, S. M.; Galli, A.; Lazarus, E.; Lin, D. (). „Footprint facts and fallacies: A response to Giampietro and Saltelli (2014) "Footprints to Nowhere"”. Ecological Indicators. 46: 622–632. doi:10.1016/j.ecolind.2014.04.025. 
 40. ^ Giampietro, M.; Saltelli, A.; et al. (). „Footworking in circles: Reply to Goldfinger et al. (2014) "Footprint Facts and Fallacies: A Response to Giampietro and Saltelli (2014) Footprints to nowhere"”. Ecological Indicators. 46: 260–263. doi:10.1016/j.ecolind.2014.06.019. 
 41. ^ Van; den Bergh, J.; Grazi, Fabio (). „Reply to the first systematic response by the Global Footprint Network to criticism: A real debate finally?”. Ecological Indicators. 58: 458–463. doi:10.1016/j.ecolind.2015.05.007. 
 42. ^ http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/national_reviews Arhivat în , la Wayback Machine.. More specifically, reviews by nations include Switzerland – http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/themen/21/03/blank/blank/01.html (technical and descriptive report). Eurostat – http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-AU-06-001/EN/KS-AU-06-001-EN.PDF Arhivat în , la Wayback Machine. Germany – http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3489.pdf Arhivat în , la Wayback Machine. Ireland – http://erc.epa.ie/safer/iso19115/displayISO19115.jsp?isoID=56#files Arhivat în , la Wayback Machine. DG Environment – June 2008: "Potential of the Ecological Footprint for monitoring environmental impact from natural resource use" available at http://ec.europa.eu/environment/natres/studies.htm United Arab Emirates – Al Basama Al Beeiya Initiative http://www.agedi.ae/ecofootprintuae/default.aspx Arhivat în , la Wayback Machine.
 43. ^ F. Grazi; J.C.J.M. van den Bergh; P. Rietveld (). „Welfare economics versus ecological footprint: modeling agglomeration, externalities and trade” (PDF). Environmental and Resource Economics. 38 (1): 135–153. doi:10.1007/s10640-006-9067-2. 
 44. ^ Newman, Peter (octombrie 2006). „The environmental impact of cities”. Environment and Urbanization (în engleză). 18 (2): 275–295. doi:10.1177/0956247806069599. ISSN 0956-2478. 
 45. ^ „Planning and Markets: Peter Gordon and Harry W. Richardson”. Pam.usc.edu. Arhivat din original la . Accesat în . 
 46. ^ Lenzen, M., C. Borgstrom Hansson and S. Bond (2006) On the bioproductivity and land-disturbance metrics of the Ecological Footprint. University of Sydney, ISA Research Paper, June, 06, in collaboration with WWF. Retrieved: 2007-06-04.
 47. ^ Lenzen, Manfred; Murray Shauna A. (). „A modified ecological footprint method and its application to Australia”. Ecological Economics. 37 (2): 229–255. doi:10.1016/S0921-8009(00)00275-5. 
 48. ^ Questions and Answers, Global Footprint Network
 49. ^ Energy Analysis of Power Systems Arhivat în , la Wayback Machine. accessed 20 October 2007
 50. ^ Electric Power Industry CO2 Emissions accessed 20 October 2007
 51. ^ Hertsgaard, Mark (2011) "Hot: Living Through the Next Fifty Years on Earth" (Houghton Mifflin Harcourt)
 52. ^ nuclearinfo.net. Greenhouse Emissions of Nuclear Power Arhivat în , la Wayback Machine.
 53. ^ David Bodansky (iunie 2001). „The Environmental Paradox of Nuclear Power”. Environmental Practice. 3 (2): 86–8. doi:10.1017/S1466046600002234. Arhivat din original la . (reprinted by the American Physical Society) 
 54. ^ „Some Amazing Facts about Nuclear Power”. august 2002. Accesat în . 
 55. ^ Alex Kirby (). „Pollution: A life and death issue”. BBC News. Accesat în . 
 56. ^ Don Hopey (). „State sues utility for U.S. pollution violations”. Pittsburgh Post-Gazette. Arhivat din original la . Accesat în . 
 57. ^ Alex Gabbard. „Coal Combustion: Nuclear Resource or Danger”. Oak Ridge National Laboratory. Arhivat din original la . Accesat în . 
 58. ^ Nuclear proliferation through coal burning Arhivat în , la Wayback Machine. — Gordon J. Aubrecht, II, Ohio State University
 59. ^ „Safety of Nuclear Power Reactors”. Arhivat din original la . Accesat în . 
 60. ^ Report identifies population and consumption as an environmental priority Arhivat în , la Wayback Machine., accessed 6 March 2016.
 61. ^ „Humanity Now Demanding 1.6 Earths”. Global Footprint Network. Accesat în . 
 62. ^ Benn, Hilary; Milliband, Ed. „Guidance on how to measure and report your greenhouse gas emissions” (PDF). GOV.UK. Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK). Accesat în . 
 63. ^ „Anthropocene: Age of Man - Pictures, More From National Geographic Magazine”. Arhivat din original la . Accesat în . 

Legături externe

[modificare | modificare sursă]