Sari la conținut

Ajutor:Greșeli frecvente în traducerile din engleză

De la Wikipedia, enciclopedia liberă

Traducerile greșite, improprii sau stângace reduc calitatea articolelor din Wikipedia în limba română. Pagina de față își propune să-i ajute pe aceia care contribuie cu traduceri din engleză prin semnalarea unor greșeli tipice și frecvente care, cu puțină atenție, se pot evita.

Astfel, traducătorii începători cad adesea pradă „prietenilor falși”, anglicismelor inutile, întorsăturilor de frază tipic englezești, regulilor de ortografie și punctuație din engleză aplicate în română etc. Secțiunile următoare detaliază fiecare tip de greșeală și oferă exemple pentru ilustrarea acestora.

„Prieteni falși”

[modificare | modificare sursă]

„Prietenii falși” (în engleză false friends) ai traducătorilor sunt cuvinte din limba sursă care, prin asemănarea lor cu unele cuvinte românești și de obicei chiar prin etimologia comună cu acestea, par să însemne ceva, dar în realitate înseamnă altceva. De exemplu cuvântul englez physician seamănă foarte bine cu cuvântul românesc „fizician” (și etimologic chiar se înrudește cu acesta), dar de fapt physician înseamnă „medic”.

Adesea contextul îi semnalează traducătorului că ceva nu este în regulă cu sensul bănuit de el și că e nevoie să consulte dicționarul, dar există și situații în care traducerea greșită pare acceptabilă. De exemplu, în engleză the series has been resumed with a new episode ar putea părea să însemne că serialul a fost rezumat într-un nou episod, dar de fapt înseamnă că serialul a fost reluat prin difuzarea noului episod, după o întrerupere.

Pe lângă „prietenii falși” propriu-ziși există și „prieteni semifalși”. În cazul lor, cuvântul românesc asemănător ca formă este una din traducerile posibile, dar de multe ori echivalentul românesc este totuși altul. De exemplu save poate să însemne și „a salva” (de la înec, un fișier etc.), dar în multe alte situații trebuie tradus altfel: a păstra, a pune deoparte, a face economie etc.

Tabelul de mai jos cuprinde o serie de exemple de „prieteni falși sau semifalși”, în ordine alfabetică. Cuvintele la care rubrica „Traducere greșită” nu precizează nimic reprezintă „prieteni semifalși”.

„Prieten fals” Traducere greșită Traduceri corecte posibile Remarci
account acont cont bancar; persoană înregistrată cu numele; client;
numele clietului; numele de utilizator al cuiva
acont = advance
actual, actually actual efectiv, real, factic actual = current, currently
address (a problem) a adresa (o problemă) a se ocupa de, a discuta, a rezolva
agreement agrement acord, înțelegere
alter a (se) altera a schimba, modifica a schimba = alter, change, modify
apply a aplica a candida, a depune cerere, a solicita ș.a.
appropriate apropiat, proprietar potrivit, corespunzător
argue a argumenta a se certa, a argumenta împotrivă, a susține, a se tocmi
benzene benzină benzen benzină = petrol, gas
billion bilion (1000 miliarde) un miliard bilion = trillion
blame blama a da vina pe cineva, pe ceva
cafeteria cofetărie sală de mese, cantină cofetărie = café, "pastry shop"
capital literă mare, majusculă; capitală
caution cauțiune atenție, precauție cauțiune = deposit, bail
check cec a verifica, a controla; a bifa într-un formular sau și pe monitor cec = money order
chef șef bucătar șef = boss
chips cartofi prăjiți; cipuri
cinematographer cinematografist, cineast director de imagine, operator de imagine
classified clasificat secret; mică publicitate
college colegiu facultate (treapta de licență) colegiu = trade school
commit a (se) comite a se obliga; a (se) angaja
competition competiție companiile concurente, competitor
complete a completa, complet a îndeplini, a termina cu bine a rezilia, a întrerupe cu sila = to terminate
concern participare, interes, îngrijorare; concern
concurrent concurent simultan, concertat concurent = competitor
consistent consistent consecvent, coerent consistent = substantial, solid
control a controla a mânui, conduce, comanda, dirija, regla (un proces) a controla = to check, to verify
copy exemplar; copie The book sold 5.000 copies. = Cartea s-a vândut în 5.000 de exemplare.
costume costum costumație (la teatru, circ) costum = suit
a couple of un cuplu de, o pereche de, doi / două câțiva / câteva
current, currently curent actual în mod curent = usually
decade decadă deceniu
decline declin a se micșora ca valoare, volum sau importanță; a refuza
delicate delicat sensibil
depreciation depreciere (financiar-contabil) amortizare depreciere (financiar-contabil) = impairment
desert desert deșert desert = dessert
develop a developa a proiecta, a crea, a construi, a dezvolta;
digit cifră; deget (rar) deget = finger
direction direcțiune direcție (de mers) direcțiune = management
director director regizor director de școală = headmaster
disabled dezabilitat handicapat „dezabilitat” e un anglicism forțat
dome dom cupolă dom = cathedral
domestic național; familial; domestic referitor la restul lumii = international
edit a modifica; a edita
endurance îndurare rezistență, răbdare, suferință, durată îndurare = mercy, clemency, grace
engage a (se) logodi; a angaja angajat, salariat = employee
eventually eventual în cele din urmă, în final eventual = possibly
exciting palpitant, interesant, atrăgător; excitant
expertise cunoștințe de expert, expertiză (analiză sau raport)
exposure expunere la pericol, dar și la lumină etc.
fabric fabrică stofă; pânză (aviație) fabrică = factory
fabricate a născoci, a inventa; a scorni; a fabrica a fabrica = to manufacture, to produce
facility clădirea sau terenul unei firme, v. și premises; facilitate
figure cifră; siluetă; figură figură = shape, figure
fix a repara, a rezolva; a fixa linie de telefon fix = land line
frustrated nemulțumit
gas benzină; gaz ș.a.
genial plăcut, vesel; genial genial = brilliant
gymnasium, gym gimnaziu sala de gimnastică; liceu (rar) gimnaziu = grammar school, junior high school
interest dobândă; interes
international în engleza americană: referitor la toate țările în afară de SUA și Canada referitor la SUA și Canada = domestic
invalid fals; invalid invalid = disabled
irritate a supăra; a irita
jealousy gelozie (variantă: jaluzie) jaluzele = venetian blinds
large larg mare larg = broad, wide
lecture lectură prelegere, discurs; predică
legacy legalitate traditie, moștenire, ceva vechi dar încă în vigoare
library librărie bibliotecă librărie = book shop
location locație loc, amplasare locație = tenancy
lyrics lirică textul unui cântec
magazine magazin revistă (tipăritură); magazie magazin = shop
maintain a întreține; a menține a menține = to keep
manager1 manager antrenor în articolele din sport (în special fotbal) manager este în mare parte utilizat cu sens de antrenor, deși în același articol poate fi întâlnit cuvântul englez ”manager” și în română cu sens de manager (mai des în sintagma general manager).
mandatory mandatar necesar, obligatoriu
margin câștig comercial; limită; margine (a paginii)
mark notă la școală; marcă (semn) marcă (de ex. de auto) = make
marmalade marmeladă peltea de portocale sau alte citrice marmeladă = jam
massive uriaș; masiv
matter a fi important, a conta; materie
minutes protocolul unei discuții sau conferințe; minute
mode modă mod
municipality municipalitate – municipalitate
– municipiu
– comună
În subiectele ce țin de România și Republica Moldova, de obicei, se traduce ca municipiu. În alte cazuri e variabil în dependență de context.

Frecvent, în limba engleză și în particular pe Wikipedia în engleză, comunele din diferite țări, sunt numite municipality.

normal conform normelor sociale; normal normal = usual
note notiță; notă (muzicală etc.)
notice notiță anunț, aviz, avertizare
novel nuvelă roman
observe a respecta (o lege, o datină); a examina; a remarca; a observa.
office birou, filială, slujbă; oficiu (religios)
operation producție, activitate; funcționare; operație (chirurgicală)
operator telefonistă la o centrală telefonică de tip vechi; operator (persoană sau companie)
order comandă, ordin; ordine
ordinary ordinar (vulgar, grosolan) obișnuit, normal; ordinar (fără valoare)
pathetic jalnic, stupid, ridicol; patetic (înduioșător)
patient răbdător; pacient (medical)
photograph fotograf fotografie fotograf = photographer
phrase frază expresie, locuțiune, sintagmă frază = sentence (propoziție = clause)
physician fizician medic, doctor fizician = physicist
platform hardware, calculator de orice natură și mărime, platformă
pregnant gravidă; pregnant
prejudice prejudiciu prejudecată; prejudiciu
premises teren (al unei companii etc.); premisă
preservative preservativ conservant, protecție
prevent a preveni a împiedica
probe probă sondă (medicală, cosmică etc.); cercetare
programme / program emisiune TV; program
promotion avansare; promoție (reclamă)
proposition propoziție propunere
psychic mediu (intermediar între vii și morți); psihic
quote cotă citat, ghilimele
rate rată (la plăți) măsură, cantitate, dobândă, rată (raport), preț, evaluare, curs, viteză ș.a.
recall a-și aduce aminte de ceva; a rechema (în armată, un ambasador etc.)
receipt recepție, rețetă chitanță
recipient recipient destinatar, laureat, beneficiar recipient = container, vessel
reclaim a reclama a cere înapoi, a redobândi
record (subst.) înregistrare; certificat; placă de gramofon; record
refrain a se abține de la ceva, a renunța; refren
replace a înlocui; a replasa (reașeza)
resign a (se) resemna a demisiona
resolution decizie personală, fermitate, rezoluție (decizie a unei organizații), rezoluție (putere de separare)
with respect to cu respect cu privire la a respecta ceva = comply, obey
restore a reface, a reconstitui, a restaura (renova)
resume a rezuma a relua o activitate a rezuma = summarize
revenue revenire dever, venituri la afaceri câștig la afaceri = income
roman roman (de citit) din Roma antică; drept (vertical, despre litere); roman (despre cifre) roman (de citit) = novel
save a pune deoparte, e economisi, a avea în pază; a salva a salva = to rescue
scope scop domeniu, amploare scop = purpose
sense simț; sens (direcție)
sensible sensibil cu sens, rezonabil, de bun simț sensibil = sensitive
sensitive senzitiv riscant, periculos, secret; sensibil
silicon silicon siliciu silicon = silicone
stadium stadiu stadion stadiu = stage
story istorie povestire istorie = history
study camera de lucru; studiu
subsidiary subsidiară filială
suit costum (de haine); suită (de numere, cărți de joc etc.)
summarize, summary a rezuma, rezumat, sumar
sympathetic simpatic înțelegător, înduioșător
terminate a termina a întrerupe, a opri; a concedia
valid adevărat, valid
venue venire, venit locul unei întruniri, conferințe etc.
virtual, virtually adevărat (în esență, deși nu în formă); aproape-aproape; virtual

Anglicisme inutile

[modificare | modificare sursă]

În ultimele decenii în limba română au pătruns numeroase anglicisme, cuvinte împrumutate din engleză pentru a denumi noțiuni nou apărute, în special în domeniul calculatoarelor, Internetului, științei și tehnologiei, modei etc. Numărul tot mai mare de români care știu și folosesc activ limba engleză a accelerat această tendință și a dus uneori și la excese, adică la împrumutul de cuvinte englezești pentru a denumi realități vechi, pentru care lexicul românesc are deja termeni încetățeniți. Asemenea anglicisme împrumutate inutil reprezintă barbarisme, iar scrisul îngrijit, inclusiv la Wikipedia, trebuie să evite astfel de excese, care pentru cititorii exigenți reprezintă stângăcii sau chiar semne de snobism în folosirea naturală a limbii române.

Tabelul de mai jos cuprinde exemple de anglicisme care se pot evita.

Expresia engleză Anglicism inutil Traduceri posibile Remarci
apply a aplica a candida, a depune actele, a solicita Tot așa application = candidatură, nu aplicație etc.
blurred blurat încețoșat; neclar (foto)
business business afacere, eventual și firmă
consulting consulting consultanță Ex.: serviciu de consultanță
display display afișaj; afișor, ecran Afișorul reprezintă dispozitivul care afișează, afișajul reprezintă ceea ce este afișat pe un ecran.
download a downloada a descărca (de pe un server din rețea) Referitor la transferul fișierelor
flyer flyer fluturaș, pliant
goalkeeper goalkeeper portar (la sport)
job job loc de muncă, post, serviciu, lucru, treabă
link link legătură
manage a menegiui, a manageria a gestiona, a administra
management management administrare, gestiune, gospodărire, conducere
popcorn popcorn floricele
randomized randomizat aleator
rating rating audiență; evaluare, clasificare Ex.: „agenție de rating” - agenție de evaluare (a audienței etc.)
retail, retailer retail, retailer vânzător cu amănuntul, detailist Cuvintele „retail” și „retailer” nu există în l. română
site site sit, sait pentru sait vezi http://www.pruteanu.ro/4doarovorba/emis-s-043-angl4.htm
subsidiary subsidiară filială vezi secțiunea „Prieteni falși”
target target obiectiv, public/segment ținta
topic topic subiect
update a updata a actualiza, a împrospăta Referitor de ex. la un document sau program
upload a uploada a încărca (pe un server din rețea) Referitor la transferul fișierelor

Structuri frastice copiate fără adaptare

[modificare | modificare sursă]
Expresia engleză Traducere greșită Traduceri posibile Remarci
to make sense a face sens a avea sens
to raise money a ridica bani a atrage fonduri
that is not the point nu acela e punctul nu despre asta e vorba, nu asta era ideea
second biggest town al doilea cel mai mare oraș al doilea oraș ca mărime Expresia nu se poate traduce mot à mot.
An error occured. O eroare s-a produs. S-a produs o eroare.
It is not known how the system works. Nu se știe cum sistemul funcționează. Nu se știe cum funcționează sistemul.

Majuscule preluate greșit

[modificare | modificare sursă]

Regulile de folosire a majusculelor sunt diferite în engleză și în română. O parte din greșelile frecvente de traducere constau în aplicarea regulilor englezești la textul românesc.

Grafie engleză Traducere greșită Traducere corectă Remarci
in March în Martie în martie Numele lunilor se scriu în română cu minusculă
until Friday până Vineri până vineri Numele zilelor săptămânii se scriu în română cu minusculă
The Deer Hunter Vânătorul de Cerbi Vânătorul de cerbi Titlurile se scriu în română cu majusculă doar la primul cuvânt și la numele proprii
in Spanish în Spaniolă în spaniolă Numele limbilor se scriu în română cu minusculă
a Swiss watch un ceas Elvețian un ceas elvețian Adjectivele derivate de la nume de țări se scriu în română cu minusculă
an Englishman un Englez un englez Substantivele ce denumesc naționalitatea se scriu în română cu minusculă
Victorian architecture arhitectură Victoriană arhitectură victoriană Adjectivele se scriu în română cu minusculă, chiar atunci când se referă la personalități (în acest caz la Regina Victoria a Regatului Unit)

Punctuație și redactare neadaptate la română

[modificare | modificare sursă]

Regulile de folosire a semnelor de punctuație și uneori chiar forma semnelor diferă între engleză și română.

Punctuație în engleză Punctuație greșită în română Punctuație corectă în română Remarci
apples, plums, and cherries mere, prune, și cireșe mere, prune și cireșe În română nu se folosește serial comma.
notebooks, etc. caiete, etc. caiete etc. Etc. înseamnă „și altele”; se aplică regulile generale ale lui și.
He "fixed" the radio with a hammer. A "reparat" radioul cu un ciocan. A „reparat” radioul cu un ciocan. Forma ghilimelelor românești este „99 jos, 99 sus”.
anti-intellectual anti-intelectual antiintelectual În română nu se folosește cratima la atașarea prefixelor
1,000 1,000 1.000 În română se folosește un punct despărțitor
3.14 3.14 3,14 În română se folosește virgula zecimală
The 09/11, 2001 attacks și derivate ca de ex. nine eleven Atacurile de la 9 noiembrie, 2001 Atacurile de la 11 septembrie 2001 În română nu se scrie „lună/zi, an”, ci „zi lună an”, fără bară oblică și fără virgulă.
$3,500 US $3.500 US 3.500 $ SUA În românește numele valutei se pune după sumă și cu spațiu despărțitor; US trebuie și el tradus

Nume străine scrise greșit

[modificare | modificare sursă]

Există numeroase nume de persoane, de locuri etc. care s-au încetățenit cu grafii diferite în cele două limbi. Este în special cazul unor nume de persoană care în original nu se scriu cu alfabetul latin (nume rusești, grecești etc.) și care în engleză și română se transliterează după reguli diferite, sau cazul numelor de persoane și personaje istorice și al orașelor și țărilor care au căpătat în cele două limbi forme specifice. Traducerile nu trebuie să preia grafia engleză a acestor nume, ci să respecte tradiția publicațiilor românești.

Nume în engleză Nume în română Remarci
Aphrodite Afrodita
Iraq Irak
Munich München
Nikita Khrushchev Nikita Hrușciov
Nuremberg Nürnberg
Pyotr Ilyich Tchaikovsky Piotr Ilici Ceaikovski
Pythagoras Pitagora
Tokyo Tokio
Venice Veneția

Împrumuturi deja adaptate, dar scrise ca în engleză

[modificare | modificare sursă]

O serie de împrumuturi din engleză au fost deja adaptate la grafia românească, dar în unele traduceri stângace ele mai apar în grafia de origine, dând impresia că ar fi fost împrumutate mai recent decât e cazul.

Grafia românească ieșită din uz Grafia curentă Remarci
ferry-boat feribot
iceberg aisberg
meeting miting
safe seif

Traducere neadaptată

[modificare | modificare sursă]

Traducerea presupune și adaptarea textului la cititorul de limbă română. În următoarele cazuri este necesară o adaptare:

  • Mărimile exprimate în unități de măsură anglo-americane se transformă în unități metrice, pentru mai ușoara înțelegere de către cititorul român. Astfel, milele trebuie transformate în kilometri, yarzii și picioarele în metri, gradele Fahrenheit în grade Celsius, livrele în kilograme, galoanele în litri etc. Gradul de precizie al mărimilor transformate trebuie să fie pe măsura preciziei mărimilor originale; de exemplu 1,000 feet (1.000 de picioare) se transformă în 300 de metri, nu în 304,8 m cum rezultă dintr-un calcul exact (cu excepția cazului când din context rezultă că distanța e cu mare precizie 1.000 de picioare). Uneori textul original dă ambele valori; în acest caz traducerea trebuie să păstreze numai valoarea care le e utilă cititorilor români. Fac excepție situațiile în care mărimea exprimată în unități anglo-americane are o relevanță aparte în context.
  • Unele informații din textul sursă le sunt utile numai cititorilor anglofoni. În traducere ele trebuie fie ignorate, fie înlocuite cu informații echivalente. De exemplu detaliile despre cum se pronunță un cuvânt sau un nume în engleză adesea își pierd relevanța prin traducere, dacă termenul românesc corespunzător are o pronunție evidentă. Astfel, vorbitorii nativi de engleză ar putea ezita când întâlnesc numele planetei pitice Ceres, iar autorii au uneori grijă să le explice cum trebuie pronunțat, dar pentru cititorii români același nume nu ridică nici o problemă.

Alte tipuri de greșeli

[modificare | modificare sursă]
Expresia engleză Traducere sau scriere greșită Așa e corect Remarci
... ... ... ...