Universitatea Transilvania din Brașov

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Salt la: Navigare, căutare
Universitatea Transilvania din Brașov
UniTBv.jpg
Logoul universității
Informații
Motto Încredere și excelență
Fondată 1940
Tip universitate de stat
Localizare
Oraș Brașov, Bd-ul Eroilor nr. 29
Conducere
Rector Prof.dr.ing. Ioan Vasile Abrudan
Cifre cheie
Corp didactic 800
Studenți 25000
Alte informații
Site oficial Sit oficial
Rectoratul Universității

Universitatea „Transilvania” (UTBv) este o instituție de invățământ superior de stat din Brașov, România, care, prin "oferta de educație, prin cercetarea științifică și prin numărul de studenți reprezintă una dintre universitățile mari ale României, fiind și universitatea reprezentativă din Regiunea 7 Centru." Cuprinde optsprezece facultăți, un numar de aprox. 25 000 de studenți si aprox. 800 de cadre didactice. Universitatea oferă : 100 domenii de licență la Zi, ID ṣi FR. Programul de masterat ( aprofundare sau cercetare științifică ) inseamnă: 69 programe de studii (zi, ID, FR), din care 54 de programe noi. În ceea ce privește doctoratul există în prezent 14 domenii.

În 2011 a fost clasificată în a doua categorie din România, cea a universităților de educație și cercetare științifică.[1][2]

Istoric[modificare | modificare sursă]

În anul 1940 se pun bazele învățământului superior în Brașov, în cadrul Academiei de Comerț și Studii Industriale. În 1948 a fost înființat Institutul de Silvicultură, iar în 1949, Institutul de Mecanică. În 1953 Institutul de Silvicultură a devenit Institutul Forestier, iar în urma fuzionării dintre acesta și Institutul de Mecanică, a luat ființă Institutul Politehnic din Brașov. În cadrul acestui institut în anul 1959 ia ființă secția de Industrializare a Lemnului, iar în 1964, secția de Tehnologii de Fabricație. În 1960 se înființează Institutul Pedagogic(Matematică, Fizică - Chimie, Biologie), iar ulterior în anul 1969 Catedra de Muzică.

Prin fuzionarea celor două institute, respectiv cel Politehnic și cel Pedagogic, în 1971, se transformă denumirea in Universitatea din Brașov. Structura Universității din Brașov, aprobată prin Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1285/15 oct. 1971, cuprindea opt facultăți: Facultatea de Mecanică; Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini; Facultatea de Silvicultură și Exploatarea Pădurilor; Facultatea de Industria Lemnului; Facultatea de Matematică și Informatică; Facultatea de Fizică-Chimie; Facultatea de Științe Naturale și Agricole și Facultatea de Muzică. În anul 1991, la propunerea Senatului Universității din Brașov, prin nota Guvernului României din 4 ianuarie 1991 și Ordinul Ministrului Învățământului și Științei nr. 4894 din 22 martie același an, devine Universitatea „Transilvania” din Brașov.

Începând cu anul universitar 1990/1991, facultăților constituite li se mai adaugă Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Muzică, Facultatea de Științe și Facultatea de Științe Economice, pentru ca în următorul an universitar să-și deschidă porțile Facultatea de Medicină și două colegii universitare: Colegiul Universitar Tehnic și Colegiul Universitar Forestier, Economic și de Informatică.

În anul 1995, Catedra de Psihologie - Pedagogie - Metodică, pe structura căreia s-a înființat Seminarul Pedagogic Universitar, devine Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic, iar Facultatea de Tehnologia Construcțiilor de Mașini se divide în: Facultatea de Inginerie Tehnologică și Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor.

În anul 1998, „Punctul local de contact în domeniul Învățământului la distanță” din cadrul rețelei de Centre de Studii pentru Învățământ la Distanță, creat prin programul PHARE, devine Departamentul pentru Învățământ la Distanță, care în anul '2005' își schimbă denumirea în Departamentul de Învățământ la Distanță și Frecvență Redusă.

În anul 2001, Facultatea de Electrotehnică și-a lărgit numărul de specializări, schimbându-și denumirea în Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor.

În anul 2002, din cadrul Facultății de Științe Economice se desprinde Facultatea de Drept și Sociologie, iar Facultatea de Științe se reorganizează în trei facultăți: Facultatea de Matematică-Informatică, Facultatea de Litere și Facultatea de Sport și Educație Fizică. Din același an funcționează Colegiul Universitar Pedagogic și de Filologie și Colegiul Universitar Medical.

În anul 2003, din cadrul Facultății de Silvicultură se desprinde Facultatea de Construcții, iar Facultatea de Mecanică devine Facultatea de Inginerie Mecanică.

În anul 2004, Catedra deja existentă, de Psihologie - Pedagogie - Metodică, înfiinṭează o structurǎ autonomǎ si anume, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, anul 2009 reprezentând an jubiliar, 10 ani de funcṭionare.

Începând cu anul universitar 2005-2006, activitatea didactică este organizată pe cicluri de studii: studii de licență, studii de masterat și studii doctorale. S-au proiectat noi planuri de învățământ, noi programe analitice (fișe ale disciplinelor), s-au promovat metode moderne de predare – învățare - evaluare, care au în vedere achiziția de cunoștințe și crearea competențelor cerute absolvenților de piața forței de muncă.

În anul 2008 Universitatea Transilvania a aniversat 60 de ani de la înființarea primei structuri de învățământ superior la Brașov, ani de continuă dezvoltare, care au permis ca această universitate să se afirme ca entitate de referință a spațiului academic românesc.

Facultăți[modificare | modificare sursă]

Departamente[modificare | modificare sursă]

Centre teritoriale pentru învățământ la distanța ( Centrul de Studii ID )[modificare | modificare sursă]

Limba și literatura română - O Limbă și literatură modernă engleză / franceză

Departamente de Cercetare ( PRODD )[modificare | modificare sursă]

 • Sisteme de energii regenerabile și reciclare
 • Produse High Tech pentru autovehicule
 • Managementul durabil al resurselor forestiere și reconstructie ecologică
 • Produse mecanice de inaltă precizie și sisteme mecatronice
 • Tehnologii și Sisteme avansate de fabricație
 • Eco-Biotehnologii și echipamente in agricultură
 • Sisteme electrice avansate
 • Tehnologii și materiale avansate metalice, ceramice și compozite MMC
 • Sisteme pentru controlul proceselor
 • Informatică Industrială Virtuală și Robotică
 • Eco-design de mobilier, restaurare și certificare in IL
 • Eco-tehnologii avansate de sudare
 • Sisteme electronice de prelucrare și transmitere a datelor
 • Tehnologii inovative și produse avansate in IL
 • Modelare matematica și produse software
 • Analiză economico-financiară, management și marketing
 • Calitatea Vieții si performanță umană
 • Managementul Calității
 • Comunicare Promovare și Relații Publice
 • Formarea resurselor umane inalt calificate
 • Legislație și proprietate intelectuală

Asociații studențești[modificare | modificare sursă]

Biblioteca Centrală Universitară[modificare | modificare sursă]

Biblioteca Centrală Universitară , în cifre, în anul 2009 [1] :

 • FOND DE PUBLICAȚII:

712.169 volume, din care:

553.763 volume cărți;

113.897 volume publicații periodice;

44.509 volume colecții speciale.

 • ALTE DOCUMENTE DE BIBLIOTECĂ:

107.236 exemplare standarde;

22.036 exemplare descrieri de invenții.

 • UTILIZATORI PERSOANE FIZICE: 18 050 persoane
 • UTILIZATORI ACTIVI: 15 700 persoane
 • VIZITE LA BIBLIOTECĂ: 150 230 persoane
 • PUBLICAȚII IMPRUMUTATE ȘI CONSULTATE : 369 373 volume

Corpurile Universității[modificare | modificare sursă]

 • Corpul O, Rectoratul
 • Aula Magna
 • Campus studențesc Memorandului și Cantina Universității (II)
 • Campus studențesc Colina Universității
 • Corpul W, Cantina Universității (I)
 • Corpurile A,B - I si L - Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Industria Lemnului, Facultatea de Inginerie Tehnologică, Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor
 • Corpul S - Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere
 • Corpul N - Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Facultatea de Mecanică, Facultatea de Alimentație și Turism, Centrul pentru Învățarea Limbilor Moderne
 • Corpul K - Facultatea de Medicină, Facultatea de Psihologie și Științele Educației
 • Corpul V - Catedra de Inginerie Economică și Sisteme de Producție
 • Corpul J - Facultatea de Construcții
 • Corpul P - Facultatea de Matematică-Informatică
 • Corpul T - Facultatea de Litere, Drept și Sociologie, Educație Fizică și Sport
 • Corpul M - Catedra de Mecanică
 • Corpul Z - Facultatea de Muzică
 • Corpul Y - Facultatea de Medicină
 • Corpul R - Facultatea de Alimentație și Turism

Note[modificare | modificare sursă]

 1. ^ Clasificarea universităților din România: Care sunt cele mai bune instituții de învățământ superior, mediafax.ro, accesat 2011-09-12
 2. ^ Cele mai bune și cele mai slabe universități din România, realitatea.net, accesat 2011-09-12

Bibliografie[modificare | modificare sursă]

1. Biblioteca Universității

Vezi și[modificare | modificare sursă]